Aktuální vodní stavy najdeš na vodohospodářském portálu, kde však nenalezneš limity vhodné sjizdonsti a obtížnost řek. Aktuálnější informace i s předpovědí najdeš na hydro.chmu.cz, ale nejsou tak přehledně a krásně podané. Na raft.cz, jsou informace trochu zastaralejší, ale rozšířené o vodácky zajímavé údaje, nebo se můžeš podívat na super mapu. Stručný ale velmi účínný seznam krásných řek s vhodnými úseky a limity připravil Jícha, obvzvláště vhodné pro přístup z PDA v terénu. Pro zahraničí jsou vodočty v německu a podrobnejší vodočty a kilometráž. Rakušani nám připravili vodácký portál pro Rakousko ale pro Tirolsko jsou lepší Tirolské vodočty