Čtyři roky od poslední výstavy na Teologické fakultě v Praze, se opět uskutečnila výstava obrazů akademického malíře Karla Solaříka.

Výstava byla otevřena v pražské Nové síni dva týdny. Z toho dva dny byl komponovaný program. Prvním dnem byla vernisáž 18.2.2014, druhým byl předvečer umělcových nedožitých 99.narozenin 26.2.2014, kdy jsme na výstavě tuto událost oslavili. Podrobnější informace najdete na webových stránkách, které jsme k příležitosti této výstavy vytvořili a doufáme, že se nám podaří je i aktualizovat. Jeho dílo je tak rozsáhlé, jak výtvarnými technikami tak žánrem, i jeho experimety a pokusy, že je ještě co představovat. A tak původní výběr obrazů, které jsme dali na web, k představení jeho díla, chceme postupně systematicky rozšiřovat.

Výstavu jsme připravovali za pomoci několika členů rodiny s panem MgrArt. Liborem Kalábem, který učí kresbu na UMPRUM, a také pronesl zahajovací řeč na vernisáži. Neobvyklé rozmístění obrazů, které MgrArt. L.Kaláb navrhl, umožnilo představit dílo ve svém širokém rozptylu žánru i techniky a učinilo výstavu zajímavou, přístupnou více vrstvám návštěvníků.

Děkujeme jak MgrArt. Liboru Kalábovi - kurátorovi výstavy, tak paní Polákové, manažerce NS, která nám pomáhala při přípravě výstavy a aktivně se účastnila obou organizovaných dní, dále i všem hudebníkům Magdaleně Mašlaňové a Marii Fuxové, ing. Jaroslavu Olšanskému, který je autorem pořadu na oslavě narozenin, rodině Bartoňově i ostatním účinkujícím.