Vánoční výstava keramických prací dětí mateřské školy Janouchova a ostatních starších dětí v prosinci 2015 byla ještě v sále ZŠ K milíčovu. Sešli jsme se na ní i s Anežčinými spolužáky a jejich sourozenci.

Další výstava byla v červnu 2016 již v zrekonstruovaném pavilonu MŠ Janouchova.

A letošní vánoční výstava v prosinci 2016 byla také v MŠ Janouchova.